Termenii și Condițiile de Utilizare a Platformei Guvernamentale Sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică” din posesia autorității publice „Ministerul Muncii și Protecției Sociale”

 1. Introducere

  1. Termenii și condițiile se aplică tuturor utilizatorilor Platformei guvernamentale Sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică” (în continuare - Platformă), care este accesat prin intermediul interfeței SIVE cu denumirea https://compensatii.gov.md.
  2. Platforma este proprietate a Republicii Moldova, posesor și deținător al acestuia este Autoritatea publică „Ministerul Muncii și Protecției Sociale” (în continuare – MMPS)”.
  3. Platforma a fost instituită și operează în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Vulnerabilitatea energetică” aprobată Hotărîrii Guvernului nr.703/2022
  4. Termenii și condițiile sunt traduse din limba română în versiunile altor limbi străine. Aceste traduceri sunt neoficiale și sunt furnizate doar ca traduceri de conveniență, astfel încât în eventualitatea unor discrepanțe între versiunea în limba română și traducerile străine prevalează versiunea în limba română.
 2. Cadrul normativ aplicabil

  1. Termenii și condițiile au fost elaborate în conformitate cu prevederile cadrului normativ al Republicii Moldova.
  2. Orice dispute referitoare la Termenii și condițiile de utilizare a portalului sunt supuse jurisdicției instanțelor de judecată ale Republicii Moldova.
 3. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

  1. Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze platforma doar în scopurile permise de cadrul normativ.
  2. Utilizatorul va utiliza platforma de o manieră care să nu atenteze, restrângă sau să restricționeze drepturile altor utilizatori.
 4. Accesarea Platformei

  1. Accesarea platformei are loc prin accesarea linkului https://compensatii.gov.md.
  2. Platforma are partea publică și privată care poate fi accesată doar cu autentificarea utilizatorului.
  3. În cazul autentificării în platformă, utilizatorul este responsabil pentru păstrarea oricăror informații de autentificare asociate. Prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care apar în contul său.
  4. Conturile de utilizator nu sunt transferabile unei alte persoane.
  5. Utilizatorului nu îi este recomandată transmiterea informațiilor de autentificare oricărei terțe persoane. Orice astfel de transmitere este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului care își asumă toate consecințele asociate.
  6. Pentru accesarea Platformei, se recomandă utilizarea ultimelor trei versiuni ale celor mai populare navigatoare internet (Chrome, Edge, Safari, Firefox). Platforma poate fi accesat atât pe dispozitivele desktop, cât și dispozitivele mobile (cu sisteme de operare IoS, Android, Windows).
 5. Conținutul Platformei

  1. Platforma poate stoca conținut care nu a fost creat de MMPS și pe care nu îl deține. Acest conținut este responsabilitatea instituției care îl face disponibil. MMPS nu își asumă responsabilitatea pentru conduita terților, inclusiv a persoanelor cu care utilizatorul comunică utilizând datele introduse în contul personal din Platformă .
  2. Serviciile asociate Platformei pot să ofere posibilitatea de a încărca, posta sau transmite conținut. În acest caz, utilizatorul este responsabil de conținutul pe care l-a încărcat sau transmis prin intermediul Platformei. Prin accesarea sau utilizarea serviciilor asociate Platformei, utilizatorul consimte și este de acord că ar putea fi expus unui conținut ofensator, indecent sau neplăcut.
 6. Utilizarea serviciilor Platformei

  1. Utilizatorul confirmă că îi este permisă utilizarea serviciilor Platformei în conformitate cu cadrul normativ.
  2. Dacă utilizatorul accesează serviciile Platformei din numele unei persoane fizice sau juridice, acesta confirmă că are autoritatea legală de a accepta Termenele și Condițiile din numele acelei persoane, astfel încât persoana fizică sau juridică respectivă acceptă Termenele și Condițiile.
  3. Utilizatorul va urma orice ghid sau politică cu serviciile asociate Platformei.
  4. Utilizatorul nu va utiliza serviciile Platformei în mod abuziv și nu va interfera cu serviciile sau va încerca accesarea lor prin intermediul unei alte metode decât prin interfața și instrucțiunile puse la dispoziție de către MMPS.
  5. Dacă nu este prevăzut altfel, utilizatorul nu va accesa sau reutiliza serviciile Platformei sau orice date din Platformă în scopuri comerciale.
 7. Conduita utilizatorului

  1. Utilizatorul este de acord să nu interfațeze cu serverele sau rețelele ce au legătură cu serviciile Platformei și să nu încalce nicio procedură, politică sau regulament ce au legătură cu Platforma, inclusiv să nu:
   • obțină sau încerce să obțină acces neautorizat la serviciile, serverele, rețeaua sau datele Platformei;
   • folosească Platforma în scopuri ilegale sau prin încălcarea cadrul normativ;
   • încarce, posteze, trimită e-mail sau orice alt material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea Platformei sau a oricărui alt software sau hardware sau echipament de telecomunicație asociat Platformei;
  2. Notificări

   1. Platforma ar putea să transmită notificări, inclusiv notificări privind modificarea Termenelor și Condițiilor, prin intermediul e-mailului, postărilor pe interfața de acces a utilizatorilor la Platformă sau alte metode rezonabile actuale sau care ar putea fi dezvoltate în viitor. Utilizatorul consimte recepționarea unor astfel de notificări.
  3. Disponibilitatea Platformei

   1. Platforma este disponibilă 7 zile pe săptămână, cu program continuu. Perioada garantată pentru nivelul agreat de disponibilitate a serviciilor este de 24 ore pe zi. Timpul acesta nu include perioada alocată lucrărilor de mentenanță care vor fi efectuate de regulă în afara orelor de muncă cu excepția cazurilor de urgență sau imprevizibile.
   2. Dacă Platforma este indisponibil, rugăm să contactați Serviciul suport.
  4. Renunțarea la răspundere și limitarea răspunderii

   1. Prin utilizarea Platformei, utilizatorul înțelege și este de acord că toate resursele pe care le furnizează MMPS sunt „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile”. Aceasta înseamnă că MMPS nu garantează că:
    • utilizarea resurselor Platformei va satisface toate nevoile sau cerințele utilizatorului;
    • utilizarea serviciilor Platformei va fi neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori.
   2. Modificarea și încetarea Platformei

    1. MMPS constant inovează, schimbă și îmbunătățește Platforma. Astfel, este posibilă, fără notificarea utilizatorului, adăugarea sau eliminarea unor funcționalități sau caracteristici, suspendarea ori stoparea permanentă a Platformei.
    2. Utilizatorul poate oricând să stopeze utilizarea Platformei.
    3. MMPS poate temporar să suspende sau să anuleze accesul la Platformă, fără notificare, inclusiv, dar nu doar, în cazul violării Termenilor și Condițiilor sau a inactivității contului.
   3. Modificările Termenilor și Condițiilor

    1. MMPS își rezervă dreptul de a modifica Termenilor și Condițiilor, iar versiunea actualizată va fi publicată pe interfața de acces a utilizatorilor Platformei. Este responsabilitatea utilizatorului de a citi Termenilor și Condițiilor înainte de a utiliza Platforma.
   4. Suport și asistență

    1. Pentru asistență, sugestii sau depunerea unui petiții, vă rugăm să contactați Serviciul suport prin următoarele canale:
     • Email: support@compensatii.gov.md.
     • În cazul solicitărilor expediate pe email, echipa de suport a Platformei va depune tot efortul pentru a oferi răspunsuri în termen de cel mult 7 zile lucrătoare.
   5. Feedback

    1. Utilizatorul consimte că orice recomandare, idee, propunere, sugestie sau feedback (denumite generic „Feedback”) transmis către MMPS cu referire la Platformă, servicii, website-uri, aplicații sau tehnologii poate fi utilizată de către MMPS fără notificare, obligație, restricție, compensare sau rambursare către utilizator și acesta renunță la orice drept care există sau ar putea să existe în viitor în orice feedback.
   6. Confidențialitatea datelor cu caracter personal

    1. Angajamentul MMPS este de a pune utilizatorul în prim-plan. În acest sens, MMPS depune toată străduința pentru a asigura transparența în privința modului în care colectează și utilizează informațiile cu caracter personal, precum și privind păstrarea acestor informații.
    2. Informația cu caracter personal este confidențială și nu este transmisă altor terți, inclusiv nici în scopuri de marketing sau de generare de venituri din utilizarea de date personale, decât dacă deținătorul acestor date își dă consimțământul în acest sens sau la solicitarea, conform cadrul normativ, din partea organelor de drept.
    3. MMPS garantează respectarea drepturilor titularilor datelor cu caracter personal prevăzut de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, luând toate măsurile pentru a proteja aceste date contra accesului neautorizat, utilizarea sau divulgarea lor.
   7. Drepturile de proprietate intelectuală

    1. Conținutul și materialele disponibile pe Platformă, definite ca text, imagini, grafică se oferă ca și conținut sub licența CCBY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/) dacă nu sunt expres marcate ca informație protejată de drepturile de autor.
    2. Numele de site, codul sursă, marca și logo-urile sunt proprietatea intelectuală a MMPS și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și mărcile comerciale aplicabile. Orice utilizare inadecvată, inclusiv, dar fără a se limita la reproducerea, distribuirea, afișarea sau transmiterea acestora este restricționată dacă nu este autorizată în mod expres de MMPS, cu excepția cazului în care este utilizat de către jurnaliști și în scopuri de promovare a Platformei sau în scopuri academice.
    3. MMPS respectă dreptul la proprietate intelectuală a celorlalți și așteaptă ca utilizatorii să aibă o conduită asemănătoare. Dacă considerați că dreptul dvs. la proprietate intelectuală a fost încălcat, vă rugăm să contactați Serviciul suport și să transmiteți o notificare cu următoarele informații:
     • informații privind materialul pentru care considerați că a fost încălcat dreptul la proprietate intelectuală. Dacă acest material există online, transmiteți un URL, sau oferiți detalii pertinente pentru a fi identificat;
     • informația de contact, inclusiv numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail la care vă putem contacta;
     • o confirmare din partea dvs. că informația transmisă este veridică și că în conformitate cu cadrul normativ, sunteți deținătorul drepturilor sau autorizat să reprezentați interesele deținătorului drepturilor respective;
     • semnătura dvs. electronică sau fizică.

Declarația solicitantului

Subsemnatul/a

Înţeleg că informația furnizată de mine va fi utilizată pentru a examina cererea şi a verifica informația relevantă în alte surse

Declar că am estimat rezonabil în baza informațiilor de care dispun veniturile declarate pentru fiecare membru al gospodăriei casnice

Știu că în cazul în care cererea va fi incompletă, aceasta nu va fi acceptată și nu va fi înregistrată în Sistemul informațional ”Vulnerabilitatea Energetică” (în continuare - SIVE). Cererea înregistrată în SIVE se examinează în mod automat conform regulamentelor în vigoare, iar decizia privind atribuirea categoriei de vulnerabilitate mi se va aduce la cunoștință în cabinetul personal din cadrul SIVE

Declar, pe proprie răspundere, că împreună cu persoanele indicate locuiesc în locuința indicată în cerere și achit facturile pentru energia consumată la locurile de consum declarate

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSON

Subsemnatul/a sunt informat/ă despre prevederile art. 12 și 5 alin. (5) lit. d) și e) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru informațiile care mă vizează pe mine și pe membrii gospodăriei casnice

Am luat cunoștință de faptul că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu respectarea regimului de securitate și confidențialitate, în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal și Hotărârii Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal

Prezentul acord intră în vigoare de la data înregistrării cererii acestuia și va fi valabil până la depunerea în scris a unei solicitări de retragere a consimțământului pentru colectarea, verificarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevăzut în acord

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU PERSOANELE CARE AU DECLARAT CREDIT IMOBILIAR PENTRU LOCUINȚĂ

Subsemnatul/subsemnata înțelege că, în rezultatul consimțământului său, MMPS va transmite informația cu caracter personal către persoane terțe - birourile istoriilor de credit.

Transmiterea informației cu caracter personal este realizată conform art. 6 pct. 2 al Termenii și Condițiile de Utilizare a Platformei Guvernamentale Sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică” din posesia autorității publice „Ministerul Muncii și Protecției Sociale”.

Accesarea informației cu caracter personal, cu referire la creditele/împrumuturile imobiliare ale utilizatorului, de către MMPS și persoanele terțe, este efectuată în scopul calculării venitului disponibil pentru achitarea energiei gospodăriei, raportat la suma ratei lunare a creditului imobiliar al gospodăriei casnice.

Prelucrarea informației cu caracter personal de către MMPS și persoane terțe, va permite estimarea precisă a venitului disponibil pentru achitarea energiei și va condiționa atribuirea unei categorii de vulnerabilitate energetică în corespundere cu bunăstarea obiectivă a utilizatorului.

MMPS garantează respectarea drepturilor titularilor datelor cu caracter personal prevăzut de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, luând toate măsurile pentru a proteja aceste date contra accesului neautorizat, utilizarea sau divulgarea lor.

Pentru asistență, sugestii sau depunerea unei petiții, vă rugăm să contactați Serviciul suport prin următoarele canale: Email: suport@compensatii.gov.md.

În cazul solicitărilor expediate pe email, echipa de suport a Platformei va depune tot efortul pentru a oferi răspunsuri în termen de cel mult 7 zile lucrătoare.